Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ PAVLOVICE
od 26.3. do 30.4.2023 - 17. týden

neděle 26.3. 5. NEDĚLE POSTNÍ
Dnes mše sv. není
pondělí 27.3. pondělí 5. postního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 28.3. úterý 5. postního týdne
Dnes mše sv. není
středa 29.3. středa 5. postního týdne
Němčičky 00:00 za Antonína Hulatu, manželku a děti
čtvrtek 30.3. čtvrtek 5. postního týdne
Dnes mše sv. není
pátek 31.3. pátek 5. postního týdne
Velké Pavlovice 18:00 ( volná intence )
sobota 1.4. sobota 5. postního týdne
fara 09:00 ukliďme Česko (od Němčiček)
neděle 2.4. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Horní Bojanovice 08:00 za Zdeňku Krůzovu a rodinu
Němčičky 09:30 za Ludmilu Kopřivovu, manžela a dceru
Velké Pavlovice 11:00 za všechny živé farníky
pondělí 3.4. PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
úterý 4.4. ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Horní Bojanovice 18:00 ( volná intence )
středa 5.4. STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Velké Pavlovice 17:00 svátost smíření
čtvrtek 6.4. ZELENÝ ČTVRTEK
Velké Pavlovice 18:00 ( volná intence )
pátek 7.4. VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
Velké Pavlovice 15:00 velkopáteční obřady
sobota 8.4. BÍLÁ SOBOTA
Velké Pavlovice 20:00 za nově pokřtěné
neděle 9.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Horní Bojanovice 08:00 ( volná intence )
Němčičky 09:30 za všechny živé farníky
Velké Pavlovice 11:00 za dobrodince naší farnosti
pondělí 10.4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Horní Bojanovice 08:00 ( volná intence )
Němčičky 09:30 za Antonína Kameníka, manželku a dceru
Velké Pavlovice 11:00 ( volná intence )
úterý 11.4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
středa 12.4. STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
čtvrtek 13.4. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
pátek 14.4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Velké Pavlovice 18:00 ( volná intence )
sobota 15.4. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
fara 06:00 Pochod pro život
neděle 16.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Horní Bojanovice 08:00 za všechny živé farníky
Němčičky 09:30 za Josefa a Marii Bendovi a dva syny
Velké Pavlovice 11:00 za Tomáše Hochla, rodiče a sourozence.
pondělí 17.4. pondělí 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 18.4. úterý 2. velikonočního týdne
Horní Bojanovice 18:00 ( volná intence )
středa 19.4. středa 2. velikonočního týdne
Němčičky 18:00 za Josefa a Marii Stávkovy
čtvrtek 20.4. čtvrtek 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
pátek 21.4. sv. Anselma, biskupa a učitele církve
Velké Pavlovice 18:00 ( volná intence )
sobota 22.4. sobota 2. velikonočního týdne
Velké Pavlovice 14:00 svatba Zuzany Buchtové
neděle 23.4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Horní Bojanovice 08:00 na poděkování za 20 let manželství
Němčičky 09:30 za živou i zemřelou rodinu Oslzlou a Hulatovu
Velké Pavlovice 11:00 za všechny živé farníky
pondělí 24.4. sv. Jiří, mučedníka
Dnes mše sv. není
úterý 25.4. svátek sv. Marka, evangelisty
Dnes mše sv. není
středa 26.4. středa 3. velikonočního týdne
Němčičky 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 27.4. čtvrtek 3. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
pátek 28.4. sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
Velké Pavlovice 18:00 za rodinu Veverkovu a Bízovu
sobota 29.4. svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Velké Pavlovice 11:00 na poděkování za 50. let manželství
neděle 30.4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Horní Bojanovice 08:00 za všechny živé farníky
Němčičky 09:30 ( volná intence )
Velké Pavlovice 11:00 za Karla Šťavíka a celou rodinu