Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ PAVLOVICE
od 21.7. do 31.8.2024 - 35. týden

neděle 21.7. 16. neděle v mezidobí
H.Bojanovice 08:00 ( volná intence )
Němčičky 09:30 ( volná intence )
V.Pavlovice 11:00 Za 30 let manželství a k výročí narození p. Františka Marka
pondělí 22.7. svátek sv. Marie Magdalény
Dnes mše sv. není
úterý 23.7. svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Dnes mše sv. není
středa 24.7. sv. Šarbela Machlúfa, kněze
Dnes mše sv. není
čtvrtek 25.7. svátek sv. Jakuba, apoštola
Dnes mše sv. není
pátek 26.7. památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Dnes mše sv. není
sobota 27.7. památka sv. Gorazda a druhů
Dnes mše sv. není
neděle 28.7. 17. neděle v mezidobí
V.Pavlovice 11:00 Za Jarmilu Veverkovu, rodinu Veverkovu a Hlávkovu
pondělí 29.7. památka sv. Marty
Dnes mše sv. není
úterý 30.7. sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 31.7. památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Němčičky 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 1.8. památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
pátek 2.8. sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
V.Pavlovice 18:00 ( volná intence )
sobota 3.8. sobota 17. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 4.8. 18. neděle v mezidobí
H.Bojanovice 08:00 ( volná intence )
V.Pavlovice 11:00 ( volná intence )
pondělí 5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Dnes mše sv. není
úterý 6.8. svátek Proměnění Páně
Dnes mše sv. není
středa 7.8. sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
Němčičky 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 8.8. památka sv. Dominika, kněze
Dnes mše sv. není
pátek 9.8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
V.Pavlovice 18:00 ( volná intence )
sobota 10.8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
Dnes mše sv. není
neděle 11.8. 19. neděle v mezidobí
H.Bojanovice 08:00 ( volná intence )
V.Pavlovice 11:00 ( volná intence )
pondělí 12.8. sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Dnes mše sv. není
úterý 13.8. sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 14.8. památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Němčičky 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 15.8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Dnes mše sv. není
pátek 16.8. sv. Štěpána Uherského
V.Pavlovice 18:00 ( volná intence )
sobota 17.8. sobota 19. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 18.8. 20. neděle v mezidobí
H.Bojanovice 08:00 ( volná intence )
V.Pavlovice 11:00 ( volná intence )
pondělí 19.8. sv. Jana Eudese, kněze
Dnes mše sv. není
úterý 20.8. památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 21.8. památka sv. Pia X., papeže
Němčičky 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 22.8. památka Panny Marie Královny
Dnes mše sv. není
pátek 23.8. sv. Růženy z Limy, panny
V.Pavlovice 18:00 ( volná intence )
sobota 24.8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Dnes mše sv. není
neděle 25.8. 21. neděle v mezidobí
H.Bojanovice 08:00 ( volná intence )
V.Pavlovice 11:00 ( volná intence )
pondělí 26.8. pondělí 21. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 27.8. památka sv. Moniky
Dnes mše sv. není
středa 28.8. památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Němčičky 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 29.8. památka Umučení sv. Jana Křtitele
Dnes mše sv. není
pátek 30.8. pátek 21. týdne v mezidobí
V.Pavlovice 18:00 ( volná intence )
sobota 31.8. sobota 21. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY