Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ PAVLOVICE
od 10.9. do 31.10.2023 - 44. týden

neděle 10.9. 23. neděle v mezidobí
H.Bojanovice 08:00 za všechny živé farníky
Němčičky 09:30 za Jarmilu Suskou a celou rodinu a rodinu Němcovu.
V.Pavlovice 11:00 za manžele Františka a Zdeňku Cetkovských, Františka Čermáka a celou živou i zemřelou rodinu
pondělí 11.9. pondělí 23. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 12.9. Jména Panny Marie
H.Bojanovice 18:00 za Josefa Waldmanna ml. a celou živou rodinu
středa 13.9. památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
V.Pavlovice 07:00 ( volná intence )
čtvrtek 14.9. svátek Povýšení svatého Kříže
Němčičky 18:00 za rodinu Kopřivovu a Stávkovu
pátek 15.9. památka Panny Marie Bolestné
V.Pavlovice 18:00 ( volná intence )
sobota 16.9. sv. Ludmily, mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 17.9. 24. neděle v mezidobí
H.Bojanovice 08:00 za farníky
Němčičky 09:30 na poděkování za úrodu
V.Pavlovice 11:00 za rodinu Kostrhunovu
pondělí 18.9. pondělí 24. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 19.9. sv. Januária, biskupa a mučedníka
H.Bojanovice 18:00 ( volná intence )
středa 20.9. památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
V.Pavlovice 07:00 ( volná intence )
čtvrtek 21.9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Němčičky 18:00 <p>Za rodinu Hyclovu a Ulicovu</p>
pátek 22.9. pátek 24. týdne v mezidobí
V.Pavlovice 18:00 ( volná intence )
sobota 23.9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Dnes mše sv. není
neděle 24.9. 25. neděle v mezidobí
H.Bojanovice 08:00 za všechny živé farníky
Němčičky 09:30 za Pavla Komárka, bratra Františka a celou zemřelou rodinu
V.Pavlovice 11:00 <p>Za uzdravení těžce nemocné osoby</p>
pondělí 25.9. pondělí 25. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 26.9. sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
H.Bojanovice 18:00 ( volná intence )
středa 27.9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
V.Pavlovice 18:00 Za rodinu žij. i zemřelou Ondráškovu a Záděrovu
čtvrtek 28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
Němčičky 18:00 Za Stanislava Machače a celou zemřelou rodinu.
pátek 29.9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
V.Pavlovice 18:00 Za Václava Bálku a dvoje rodiče
sobota 30.9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
neděle 1.10. 26. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 2.10. památka svatých andělů strážných
Dnes mše sv. není
úterý 3.10. úterý 26. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 4.10. památka sv. Františka z Assisi
Dnes mše sv. není
čtvrtek 5.10. sv. Faustiny Kowalské, panny
Dnes mše sv. není
pátek 6.10. sv. Bruna, kněze
Dnes mše sv. není
sobota 7.10. památka Panny Marie Růžencové
Dnes mše sv. není
neděle 8.10. 27. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 9.10. sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
úterý 10.10. úterý 27. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 11.10. sv. Jana XXIII., papeže
Dnes mše sv. není
čtvrtek 12.10. sv. Radima, biskupa
Dnes mše sv. není
pátek 13.10. pátek 27. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 14.10. sv. Kalista I., papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 15.10. 28. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 16.10. sv. Hedviky, řeholnice
Dnes mše sv. není
úterý 17.10. památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 18.10. svátek sv. Lukáše, evangelisty
Dnes mše sv. není
čtvrtek 19.10. sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
pátek 20.10. pátek 28. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 21.10. bl. Karla Rakouského, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 22.10. 29. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Dnes mše sv. není
pondělí 23.10. sv. Jana Kapistránského, kněze
Dnes mše sv. není
úterý 24.10. sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
Dnes mše sv. není
středa 25.10. slavnost Výročí posvěcení kostela
Dnes mše sv. není
čtvrtek 26.10. čtvrtek 29. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 27.10. pátek 29. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 28.10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Dnes mše sv. není
neděle 29.10. 30. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 30.10. pondělí 30. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 31.10. sv. Wolfganga, biskupa
Dnes mše sv. není